Vn | En
 
 
    
Giới thiệu
Một số quy trình sơn hoàn thiện tham khảo
Một số quy trình sơn hoàn thiện tham khảo
 

Một số quy trình sơn hoàn thiện tham khảo

QUY TRÌNH 1 : Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày- Qua sấy


1. Lau Wiping Filler W8347 (có pha màu)
2. Sấy 15 - 20 phút ở nhiệt độ 45-50C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
3. Chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
4. Phun lót dày Sanding Sealer HD W7101/ W7107
5. Sấy 15 - 20 phút ở nhiệt độ 45-50C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
6. Chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin / Gloss để pha màu). Thời gian khô 15 - 20 phút
8. Phun một lớp phủ Satin / Gloss 
9. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
10. Chà nhẹ với giấy nhám #400-600
11. Phun một lớp phủ sau cùng Satin / Gloss
12. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-50C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5phút
13. Đóng gói sau 2 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 1 Sealer + 2 Topcoats
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4.5 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 2: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày – Không qua sấy

 


1. Lau Wiping Filler W8386 (có pha màu)
2. Sau 30 phút chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
3. Phun lót dày Sanding Sealer HD W8348
4. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
5. Phun lót dày Sanding Sealer HD W8348
6. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% để pha màu)
8. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% 
9. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 2 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 3: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn mỏng – Không qua sấy


1. Lau Wiping Stain W8523 (có pha màu)
2. Phun lót Sanding Sealer W8029
3. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
4. Dặm lại màu với Wiping Stain (bước 1)
5. Phun lớp phủ Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85%
6. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% 
7. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Stain + 1 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 4: Sơn Trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Trong Nhà


1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W8035+3% Part B+20%Reducer)
2. Sau 2 – 3 tiếng, chà nhám sơ với giấy nhám #320-400
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM
4. Sau 1 - 2 tiếng phun 1 lớp sơn lót trắng Sealer White W8282
5. Sau 30 phút, chà với giấy nhám #400-600
6. Phun 1 lớp sơn trắng Sealer White W8282
7. Sau 30 phút, vuốt nhám nhẹ #600-800
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8032 hoặc phủ bóng trong Satin W8031 hoặc bóng Gloss W8030 (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút)
9. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 2 Lót (Sealer) + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 8 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 5: Sơn Trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Ngoài Trời
1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W8035 + 3% Part B (chất cứng hệ nước) + 20% Reducer (chất pha loãng hệ nước))
2. Sau 2 – 3 tiếng, chà nhám sơ với giấy nhám #320-400
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM
4. Sau 1 - 2 tiếng phun 1 lớp sơn lót trắng Satin White EX W8288
5. Sau 1h, chà với giấy nhám #400-600
6. Phun 1 lớp sơn trắng Satin White EX W8288
7. Sau 1 h, vuốt nhám nhẹ #600-800
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White EX W8288 hoặc phủ bóng trong Satin EX W8113 hoặc Gloss EX W8112 100% + 3% Part B (cứng) + 20% Reducer (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 1h)
9. Đóng gói sau 24 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 2 Lót (Sealer) + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 9-10giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 6: Sơn Trắng / màu trên gỗ MDF


1. Phun sơn lót trắng W8412 trên MDF
2. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót trắng W8412 hoặc lót màu trên MDF
4. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8032 hoặc phủ bóng màu Satin W8031 hoặc Gloss W8030 (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút)
6. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Lót trăng MDF White + 1 lót trắng MDF White/lót màu + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

> Lưu ý: phun thêm một lớp lót trắng trên MDF W8412 vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty)


QUY TRÌNH 7: Sơn Đen trên gỗ MDF


1. Phun sơn lót đen W8411 trên MDF
2. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót đen W8411 trên MDF
4. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ đen Satin W8031 30%
6. Mát nhám sơ bằng nhám #800 hoặc bùi nhùi mịn
7. Phun một lớp phủ đen sau cùng Satin W8031 30% hoặc một lớp sơn phủ trong mờ Satin W8031 hoặc bóng Gloss W8030
8. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 Lót đen MDF (Sealer Black) + 1-2 Phủ đen
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

> Lưu ý: phun thêm một lớp lót đen trên MDF vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty)


QUY TRÌNH 8: Sơn đạt MÀU TỰ NHIÊN của gỗ


1. Phun Woody Clear W8228 (Indoor) hoặc Woody Clear EX W8452 (Outdoor)
2. Sau 45 phút – 1h chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun Woody Clear W8228 (Indoor) hoặc Woody Clear EX W8452 (Outdoor)
4. Sau 45 phút – 1h chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ sau cùng Woody Clear W8228 (đối với hàng trong nhà); đối với hàng ngoài trời: phun hỗn hợp Woody Clear EX W8452 100% + Part B (3%) + Reducer (20%)
6. Đóng gói sau 8 - 12 h (đối với hàng trong nhà) / 24h (đối với hàng ngoài trời)
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 – 3 lớp 
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 3 – 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

 

 

 


     
  Copyright © 2009 BIOCHEM