Năm 2022: Thị trường sơn phủ thông minh.

Tình hình chung của thị trường sơn phủ.

Năm 2016, quy mô thị trường của sơn phủ thông minh, đã đạt 1,75 tỷ USD. Dự đoán cho thấy vào năm 2022, con số này dự kiến sẽ tăng lên 6,27 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng (CAGR) là 23,87% trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc mở rộng thị trường thúc đẩy tăng cường nhu cầu về sơn phủ. Các ngành đó bao gồm ô tô vận tải, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Nghiên cứu xem xét 2016 là năm cơ sở và kéo dài 2017- 2022 là giai đoạn dự báo.

Năm cơ sở được xem xét cho nghiên cứu là năm 2016, trong khi giai đoạn dự báo là từ năm 2017 đến năm 2022.

Nhu cầu về sơn phủ thông minh trong ngành công nghiệp ô tô & giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, quốc phòng, hàng hải và xây dựng và xây dựng là cao, đặc biệt là ở Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Nhờ vào các khoa học kỹ thuật mới, nhu cầu về sơn phủ thông minh không ngừng tăng nhanh chóng. Thị trường sơn thông minh APAC dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới.

Tính chất và thành phần của sơn phủ thông minh.

Sơn phủ thông minh có những tính chất khác nhau. Vì vậy chúng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Mỗi dòng lại phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Do đó, sự phát triển của thị trường sơn phủ thông minh phụ thuộc vào các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng. Đặc biệt là vận tải, hàng không và quốc phòng, cũng như hàng hải và xây dựng.

Giờ đây, sơn phủ thông minh trở nên vượt trội hơn với nhiều lợi ích. Tiêu biểu là chống ăn mòn, kháng nước, kháng khuẩn và nấm mốc. Đối với các nhà sản xuất, giá cả và sự có sẵn vật liệu đóng vai trò quan trọng. Vì từ đây, các nhà sản xuất có thể xác định chi phí đầu ra. Các nguyên liệu sử dụng trong ngành bao gồm metylamin và các hóa chất vô cơ khác.

Mặt khác, các quy định của chính phủ và suy thoái kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của thị trường.

Các người chơi thống lĩnh thị trường sơn hiện nay

Các đơn vị nổi bật trong thị trường lớp phủ thông minh bao gồm:

AkzoNobel NV (Hà Lan)

PPG Industries (Mỹ)

Axalta Coatings Systems (Mỹ)

Sherwin-Williams Company (Mỹ)

Jotun A/S (Na Uy)

RPM International (Mỹ)

Hempel A/S (Đan Mạch) 

NEI Corporation (Mỹ)

Những người lãnh đạo trong ngành này có các danh mục sản phẩm đa dạng. Trung tâm nghiên cứu của họ được đặt ở vị trí chiến lược. Họ cam kết áp dụng các chiến lược phát triển tiến bộ và đổi mới công nghệ. Tất cả đều giúp củng cố vị thế của họ trên thị trường. Các công ty này đã triển khai hàng loạt chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ. Việc này giúp củng cố thị phần hiện tại của họ trong lĩnh vực sơn phủ thông minh.

 (TH/ Hiệp hội Sơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *