Flip book element

Tinh màu đỏ Red EX – U23010

Tên sản phẩm: Tinh màu đỏ Red EX – U23010

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu vàng Yellow EX – U23009

Tên sản phẩm: Tinh màu vàng Yellow EX – U23009

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu trắng Una White – U9394

Tên sản phẩm: Tinh màu trắng Una White – U9394

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu vàng đất Una Yellow – U9383

Tên sản phẩm: Tinh màu vàng đất Una Yellow – U9383

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu xanh dương Blue EX – U9675

Tên sản phẩm: Tinh màu xanh dương Blue EX – U9675

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu đỏ cờ Red EX – U9458

Tên sản phẩm: Tinh màu đỏ cờ Red EX – U9458

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu xanh lá cây Green FBH – U9443

Tên sản phẩm: Tinh màu xanh lá cây Green FBH – U9443

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Tinh màu đen Black EX – U9442

Tên sản phẩm: Tinh màu đen Black EX – U9442

Sự tiện dụng và dễ sử dụng của sơn gỗ hệ nước Biochem là điều không thể phủ nhận. Là loại sơn một thành phần gốc nước, dễ chuẩn bị, lắp đặt và rửa sạch (bằng nước). Quy trình thi công, không phải pha trộn, tương tự như quy trình sơn PU thông thường. Sơn hệ nước Biochem cũng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho hầu hết các ứng dụng gỗ, với các sản phẩm khác nhau, từ sơn phủ bề mặt, sơn gỗ, sơn bảo vệ và chất kết dính dạng xịt. Có thể nói, mọi vấn đề đều có giải pháp từ Công ty CP Sinh Hóa Quốc Tế (Biochem).

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.