Năm 2022: Thị trường sơn phủ thông minh trị giá 6,27 tỉ USD

Quy mô thị trường của sơn phủ thông minh có giá trị 1,75 tỷ USD trong năm 2016 và dự kiến đạt 6,27 tỷ USD vào năm 2022, với tốc độ CAGR là 23,87% trong giai đoạn dự báo, theo nghiên cứu của Marketsand Markets. Sự tăng trưởng thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhu cầu về sơn phủ thông minh từ các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng, chẳng hạn như ô tô và giao thông vận tải, hàng không vũ trụ và quốc phòng, và hàng hải. Năm cơ sở được xem xét cho nghiên cứu là năm 2016, trong khi giai đoạn dự báo là từ năm 2017 đến năm 2022.

Năm cơ sở được xem xét cho nghiên cứu là năm 2016, trong khi giai đoạn dự báo là từ năm 2017 đến năm 2022.

Nhu cầu về sơn phủ thông minh trong ngành công nghiệp ô tô & giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, quốc phòng, hàng hải và xây dựng và xây dựng là cao, đặc biệt là ở Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Các công nghệ mới và cải tiến mới thúc đẩy nhu cầu về lớp phủ thông minh trong các ngành công nghiệp này. Thị trường sơn thông minh APAC dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới.

Sơn phủ thông minh có các đặc tính riêng biệt và các loại sơn phủ thông minh khác nhau được sử dụng trong các ngành khác nhau dựa trên các yêu cầu. Do đó, sự tăng trưởng thị trường sơn phủ thông minh phụ thuộc vào các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng khác nhau, chẳng hạn như ô tô & giao thông vận tải, hàng không vũ trụ & quốc phòng, hàng hải và xây dựng & xây dựng. Nhu cầu về sơn phủ thông minh ngày càng tăng đối với các ứng dụng chống ăn mòn, chống bẩn, tự làm sạch từ các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng.

Mặt khác, các quy định của chính phủ và suy thoái kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của thị trường.

Giá cả và nguyên liệu sẵn có là những yếu tố quan trọng cho các nhà sản xuất sơn thông minh trong việc xác định cấu trúc chi phí của sản phẩm của họ. Nguyên liệu được sử dụng bởi các ngành công nghiệp sơn thông minh bao gồm methylamines và hóa chất vô cơ.

Các Công ty chủ chốt hoạt động trong thị trường sơn phủ thông minh bao gồm AkzoNobel NV (Hà Lan), PPG Industries (Mỹ), Axalta Coatings Systems (Mỹ)., Công ty Sherwin-Williams (Mỹ), Jotun A/S (Na Uy), RPM International (US), Hempel A/S (Đan Mạch) và NEI Corporation (Mỹ). Danh mục sản phẩm đa dạng, các trung tâm R&D vị trí chiến lược, tiếp tục áp dụng chiến lược phát triển và tiến bộ công nghệ là những yếu tố củng cố vị trí thị trường của các công ty này. Các Công ty này đã áp dụng các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ khác nhau để nâng cao thị phần hiện tại của họ trong thị trường sơn phủ thông minh. 

 (TH/ Hiệp hội Sơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *