Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System on Fibre Materials / Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà :
Rattan Sealer
W5534
Sơn lót trong
Rattan Gloss BN1
W7128
Sơn lót trắng trên Mây Tre Lá
Rattang Gloss VLM
W2022-40%
Sơn bóng trong Mây Tre Lá 40%
Satin dipping
W5545
Sơn bóng trong
Satin dipping
W6345
Sơn bóng trong pH <5
Rattan Gloss
W85V1
Sơn bóng trong

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM