Vn | En
 
 
    
Indoor System - Open pore
Indoor System – White Coatings
Indoor System – Close pore
Indoor System on Fibre Materials
Indoor System on MDF
Indoor System – Rolling& DIY
Electrostatic System - Indoor
Electrostatic System - Outdoor
Other products and Additivies
Outdoor System
Transparent Colours for Indoor
Opaque & Semi - transparent Colours
Colour Pigments for Outdoor
 

Indoor System – Close pore

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System – Close pore / Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Sanding Sealer HD
W8348
Sơn lót trong dày
Gloss HD
W8480
Sơn phủ trong dày bóng 50%
Satin HD 30%
W8481 30
Sơn phủ trong dày bóng 30%
Satin HD 10%
W8481 10
Sơn phủ trong dày mờ 10%

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM